เราใส่ใจ

สถาบันอิสรา

นวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและการจัดหาผู้รับผิดชอบ

Website: issarainstitute.org

ดูเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ระบบการตรวจเช็คเบื้องต้นเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน
และการอพยพฉุกเฉิน

ดูเพิ่มเติม

ครบรอบ 40 ปี
บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน

ดูเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ดูเพิ่มเติม